ÇANILLI BELDESİ

Çanıllı Beldesi Web Sitemize Hoşgeldiniz

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color
WebSite İçi Arama

KİŞİLERİN AİLE HEKİMLERİNİ DEĞİŞTİRMELERİNDEKİ USULE DAİR TALİMAT‏

( 0 Oy )
Paylaş

KİŞİLERİN AİLE HEKİMLERİNİ DEĞİŞTİRMELERİNDEKİ USULE DAİR TALİMAT

1- Aile Hekimi değiştirmek isteyenler tercih edeceği Aile Hekimine başvuracaklar, ancak kesin kayıt TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) tarafından yapılacaktır.

2- Bölgeye uzun süreli ikamet amacı ile gelen veya başka bir aile hekimine kayıtlı iken aile hekimini değiştirme talebi bulunan kişiler için, aile hekimi değiştirme talep dilekçesi eksiksiz olarak doldurulur. Aile hekimi tarafından, talep dilekçesi düzenlenip, kayıtlar icmal şeklinde, en geç bir hafta içinde bağlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)’ ne teslim edilir. Bu belgeler TSM tarafından kontrol edilir ve TSM’ de tercih edilen Aile Hekimi adına açılan dosyada saklanır.

3- Toplum Sağlığı Merkezleri kendilerine teslim edilen AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME TALEP DİLEKÇESİ Formunu bir hafta içinde sonuçlandırarak birer nüshasını tercih edilen Aile Hekimi ile daha önce kayıtlı olduğu Aile Hekimine ay sonunda resmi yazı ile gönderir. Asıl nüshası ise TSM’ de tercih edilen Aile Hekimi adına açılan dosyada saklanır.

4- Talep dilekçesine, nüfus cüzdanı fotokopisi eklenecektir.

5- Kişinin Aile Hekimi’ni değiştirmesi için en az 3 ay beklemesi zorunludur.

6- Hekim değiştirme talepleri kişisel veya aile bazında değerlendirilecek olup, toplu müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7- Kişiler yeni bağlandıkları Aile Hekimi’nin çalışma şartlarını peşinen kabul eder. Bu durumda yeni kayıt olunan Aile Hekimi, o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti vermekle yükümlü tutulamaz. Ancak, Aile Hekimi; mevzuatta yer alan görevlerin yerine getirilmesinden ve özellikle ilk kayıtta ev ziyareti ile kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapmak, evde takibi zorunlu kişilere verilecek kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek ve bu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur.

8- Her hangi bir nedenle bölgedeki Aile Hekimleri’ne kayıt edilemeyen kişiler bölgelerindeki Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ikamet ettiği bölgeye yakın ve en az kaydı olan Aile Hekiminden başlamak suretiyle Aile Hekimi listesine eklenecektir. Bu kayıtlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ay sonunda Aile Hekimleri’ne bir yazı ile bildirilir.

9- Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi zorunlu durumlarda kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir hasta olarak sağlık hizmeti alır. Aile Hekimi bu konumdaki kişiler için her hangi bir ücret talep edemez. Misafir hastalar dahil olmak üzere hekimin kendi bölgesinde ikamet etmese dahi başvuran kişilerin poliklinik,enjeksiyon, pansuman işlemleri ve acil durumlarda müdahale ve diğer işlemleri yapılmaya devam edilecektir. Bu işlemler için hastalar kendi Aile Hekimleri’ne yönlendirilmekle beraber kesinlikle geri çevrilmeyecektir.

10- Müracaat sırasında T.C Kimlik numarası, kimlik bilgileri ile imza ve adres eksikliği halinde müracaat kabul edilmeyecek olup yanlış beyan vb. nedenlerden dolayı oluşacak hukuki sorumluluk müracaat dilekçesini veren ile dilekçeyi kabul eden Aile Hekimi’ne aittir.

11- Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un 5. Maddesinin ilk paragrafında, “Aile Hekimliği Uygulamasına Geçilen Yerlerde kişileri aile hekimine kaydı yapılır. Bakanlıkça belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimini değiştirebilirler. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; asgari 1000, azami 4000’dir.” Coğrafi nedenlerle Sağlık Müdürlüğü’nün izin verdiği yerler dışında 4000’in üzerinde hasta kaydı yapılamayacaktır.

12- Aile fertleri ayrı Aile Hekimlerine kayıt olabilirler.

13- Aile Hekimi’nin nüfusunda kayıtlı olup da adresinde bulunamayan kişiler, Aile Hekimleri tarafından bağlı olduğu TSM’ ne bildirilmeleri durumunda, TSM’ ler tarafından durum tespit edilerek Aile Hekimi ile ilişiği kesilebilecektir.

Sağlık Müdürü

 

Only registered users can write comments!
Son Güncelleme ( Salı, 22 Mart 2011 21:29 )