ÇANILLI BELDESİ

Çanıllı Beldesi Web Sitemize Hoşgeldiniz

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color
WebSite İçi Arama

ORGANİK TARIM (Ekolojik tarım-Biyolojik tarım) Nedir?

( 11 Oy )
PaylaşSevgili dostlar?m tar?msal üretimde kullan?lan kimyasallar?n(ilaç-gübregibi) Olumsuz etkilerinin insan ve toplum sa?l??? üzerindeki zararlar? artarak kendini hissettirmeye ba?lam??t?r.Bu zararlar?n neler oldu?unu kendi çevremizde hissetmeye ve ya?amaya ba?lad?k.Tüm bu olumsuzluklar?n ortadan kald?r?lmas? amac?yla kimyasal gübre ve tar?msal sava? ilaçlar?n?n hiç yada mümkün oldu?u kadar az kullan?lmas?, illness bunlar?n yerini ayn? görevi yapan organik gübre ve biyolojik sava? yöntemlerinin almas? temeline dayanan ekolojik tar?msistemi geli?tirilmi?tir.FAO ve Avrupa birli?itaraf?ndan konvansiyel tar?ma alternatif olarak kabul edilen bu üretim ?ekli de?i?ik ülkelerde farkl? isimlerle an?lmaktad?r (Organik Tar?m) TÜrkiyede ise(Ekolojik ve Organik tar?m) e? anlaml? olarak kullan?lmaktad?r. Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dot üretim sistemlerini içermekte olup esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları ,hormonlar ve minareller gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme,toprağın muhafazası ,bitkinin direncini artırma,doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir. Üretilen ürünlerin insan sağlığına zarar verebilecek kimi atıkları barındırmasının önüne geçerek hastalıkların yayılmasını oluşmasını ciddi oranda engelleye bilir. Organik tarım sadece insan sağlığını değil, aynı zamanda yaşam alanımız olan çevremizi ve dünyamızın korunmasını da sağlar. Mevcut tarım alanlarımızın korunması gördüğünüz gibi bizlerin ellerinde bilinçsizce kullandığımız hatta kullanırken bile önlem almadığımız o tarım ilaçlarının neler yaptıklarını görüyorsunuz. Zirai ilaçları lullanırken hem kendimizi hemde çevremizi korumalıyız, kullandığımız ilaç kutularını bahçemizin tarlamızın yanında açıkta bırakıp gelmemeliyiz en azından bir yerlere toprağa gömerek veyahutta imkan varsa yakarak yok etmeliyiz tabi toprağa gömmekte yine çevremize ilerde zarar veriyor bu zararları bilerek hareket edersek hem çevremizi hemde kendi sağlığımızı korumuş oluruz. Tarım alanlarımızı koruyalım diyoruz fakat ekilecek verimli arazileri imara açarak bir yandanda binalarla dolduruyoruz devletimizin bu konularda biraz daha duyarlı olmasını enazından ekili alanların korunması için yapılması gerekenlerin enkısa zamanda uygulamaya geçirmelerini önemle rica ediyoruz. Bize düşen ise bireyler olarak üretmekte olduğumuz sebze meyve ve tahıl ürünlerimizi kendimizin,çocuklarımızı, torunlarımızında yiyeceklerini düşünerek organik tarıma destek verelim üretimimizi ona göre yapalım. son günlerde TV lerde doktorların verdiği bilgiler bizleri son derece rahatsız etmekte çevremizde kansorojen birsürü yiyecek içecek meyve ve sebzelerin olduğunu bunları üretip pazarlayanlarında yine biz insanlar olduğumuzu untmayalım. Fazla para kazanma arzusu ile insanlığa ne kadar zarar verdiğimizi unutmayalım. Hernekadar zararlıların çok olduğu bu dünyamızda yinede rahat yaşamaya huzurlu olmaya hepimizin katkısı olmalı olacaktırda çünkü içinde yaşadığımız ortam hepimizin. Üreticilerimizi güvenle tüketeceğimiz yiyeckler içeceklerve kullandığımız araç gereç üretmeye davet ediyorum. Bu karamsar ortamda hastalıklardan uzak rahat bir yaşam temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla..
Only registered users can write comments!
Son Güncelleme ( Cuma, 25 Nisan 2008 07:22 )