ÇANILLI BELDESİ

Çanıllı Beldesi Web Sitemize Hoşgeldiniz

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • green color
 • blue color

Arşivler

Filtre 

 • Başbakandan Kapatılan (kapatılmaya çalışılan)Belediyeler ile İlgili Açıklama

  Ba?bakan Erdo?an, doctor Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplant?s?ndan ayr?l?rken bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?. Bir gazetecinin, generic ''YSK bir karar ald?. Kapat?lan belde belediyelerinden zaman?nda itiraz edenlerin yerel s...
 • Otobüs Seferleri ile İlgili

  Geçen hafta, malady beldemize gidi? geli? otobüs seferleri ba?lam?? ve bizde sitemizde duyurmu?tuk ama maalesef seferler sürekli aksam??. ?haleyi alan ?irket genelde otobüs bo? kald??? için sefer yapmam??. Yete...
 • Sitemizde Yeni Uygulama

  LÜTFEN TÜMÜNÜ OKUYUNÇan?ll? beldesi web sitemizin hizmetlerini daha iyi seviyeye getirebilmek ve sitenin sabit giderlerini(y?ll?k maliyet yakla??k olarak 1000-1500 ytl aras?d?r) az çok kar??layabilmek amac?yla, find ...
 • Canlı Yayın

  Canl? yay?n?m?zda baz? problemler var ve tekrar ba?lad???nda buradan duyurulacakt?r. Bu arada, tadalafil 2.Canl? yay?n kameram?z kuyuba??, cami önü veya ilkö?retim okulu bahçesinden birinde yak?nda yay?na geçecektir....
 • Canlı Yayın Yeniden Başladı

  Yakla??k 1 aydan bu yana yapamad???m?z kuyuba??ndan canl? yay?n?m?z tekrar ba?lam??t?r. Üyelerimiz "çan?ll? menü" den "canl? yay?n"? t?klayarak izleyebilirler....
 • Canlı Yayın Problemi

  Canl? yay?n ile ilgili yeni bir problem olu?mu?tur. Sorun birkaç gün içinde çözülecek ve buradan ilan edilecektir....
 • İş Arayan Arkadaşlar

  Sevgili İsmail Akyüz arkadaşımızın yazısı ile ilgili olarak birde açıklama gönderilmiş, aynen aktarıyorum. LİSE VE DENGİ OKUL MEZUN' u 18-30 yaş arsı gençlere iş imkanı;Gama Endüstri a.ş bünyesinde açılan ...
 • BELEDİYE BİNASI İLE İLGİLİ SON DURUM

  De?erli belde sakinlerimiz, pharmacy belediye binas?n?n tamamlanmas? bizimde öncelikli amaçlar?m?zdand?r. 15 gün önce yetkili ba?kanlarla görü?tü?ümde, pilule belediye binam?z?n tamamlanaca??na dair söz ald...
 • BELDEMİZDEN SAĞLIK HABERLERİ

  BELDEM?Z SAK?NLER?NDEN SELMAN ÖNAL VE YUSUF ÜNAL NEFES DARLI?I VE KALP YETMEZL??? NEDEN?YLE HALEN ATATÜRK (SANATORYUM) GÖ?ÜS HASTALIKLARI HASTANES?NDE TEDAV? GÖRMEKTELER. ALLAHTAN B?RAN ÖNCE SA?LIKLARINA KAVU?MALARINI D?LER , order BÜTÜN BELDE S...
 • Beldemizin Yeniden Köy Yapılması ile İlgili Anket

  Beldemizin tekrar köy statüsüne çevrilmesi ile ilgili bir anket yapm??t?k ancak her ?eyde oldu?u gibi bu anketimizede kat?l?m çok az oldu. Toplam 56 üyemiz anketimize kat?ld?. Oy kullanan üylerimizin yüzdesel oranlar?; %80.36(45 üye) oran?nda ü...
 • Beldemizin Yeniden Köy Statüsüne Çevrilecek Olması Hakkında

  Hepimizin merak ettiği konu olan Çanıllı Beldemizin yeniden köy statüsüne çevrilme durumu artık kesinleşti gibi. Nüfusu 2000'den aşağıda olan beldelerin yeniden köy olacağını sayın Başbakan canlı yayında ...
 • Üyelerimizin Dikkatine !

  07.02.2008 saat 10:45 ile 07.02.2008 23:15 aras?ndaki tüm içerik(yaz?, buy yorum, resim, yeni üyelik, mesaj vb.) bir problemden dolay? kaybedilmi?tir. ?lgisi olan üyelerimize duyurulur....
 • Yeniden Köy Olacakmıyız?

  Talip abi'nin de söylediği gibi, eski bir haber yeniden gündeme geldi. Beldemiz'in nüfusu yetmediği için yeniden Köy statüsüne dönüştürüleceği haberleri var. 26 Ocak 2008 Sabah Ankara ekinde çıkan haberi okumak için aşağıdaki ...
 • Canlı Yayın Tekrar Başladı.

  ...
 • Canlı Yayın Problemi

  Canl? yay?n ile ilgili yeni bir problem olu?mu?tur. Sorun 1 yada 2 gün içinde çözülecek ve buradan ilan edilecektir. Tabiki, doctor sitemiz sadece canl? yay?ndan ibaret de?ildir, view üyelerimiz foto?raf, video, haber, blog vb. bölümlerimizi ziy...
 • Canlı Yayın Başladı

  Çanıllı Beldemiz Kuyubaşı mevkiinden canlı yayınımız başladı. Üyelerimiz, "çanıllı menü" den canlı yayın'ı tıklayarak görüntüleri izleyebilirler. Canlı yayını izlemede yaşayabileceğiniz problemleri, yardım bölümümüz...
 • Üyelerimizin Dikkatine

  03.01.2008 saat 13:45 ile 03.01.2008 21:15 aras?ndaki tüm içerik(yaz?, view yorum, resim, mesaj vb.) bir problemden dolay? kaybedilmi?tir. ?lgisi olan üyelerimize duyurulur....
 • Ayaş - Çanıllı Beldesi İlköğretim Okulu Yaptırılması

  Ankara Barosu, store 17.02.2007 tarihinde ald??? karar ve 31.08.2007 Tarih ve 07-90663 say?l? Valilik izni ile beldemizde bir ?lkö?retim Okulu yap?lmas? için kampanya ba?latm??t?r. ...
 • Çanıllı Halk Eğitim Kursları Başladı.

  Çanıllı İlköğretim Okulu'nda 05.11.2007 tarihi itibari ile saz kursu başladı. mefruşat kursununda çok yakında açılması bekleniyor.kayıt yaptırmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekli.aynı zamanda saz kursu öğrencileri toplu ...
 • Önemli Duyuru - 2

     SONUNDA, diagnosis S?TE BARINDIRMA F?RMAMIZI DE???T?RD?K. ESK? ÜYELER?M?Z, order S?TEYE G?R??TE S?FRE VEYA KULLANICI ADI YANLI? UYARISI ALAB?L?RLER. BU UYARIYI ALANLARIN, ??FREM? UNUTTUM L?NK?NDEN TEKRAR ??FRE ?STEMELER? GEREKMEKT...