ÇANILLI BELDESİ

Çanıllı Beldesi Web Sitemize Hoşgeldiniz

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Bayanlara Meslek Lisesi Diploması

Paylaş

Pilot bölge seçilen Ankara’n?n 11 ilçesinde (Aya? dahil) örgün e?itim d???nda kalan genç k?z ve kad?nlar?n meslek e?itimine kazand?r?lmas? projesi uygulamaya konuluyor.

Milli E?itim Bakanl???’n?n projesi kapsam?nda ilkö?retim mezunu olan her ya? grubundaki k?z ve kad?nlar, for sale verilecek meslek e?itimiyle birlikte Meslek Lisesi dipomas? alabilecek. Bu kapsamda Ankara’n?n Akyurt, Aya?, Beypazar?, Çaml?dere, Çubuk, Güdül, Kalecik, Kazan, K?z?lcahamam, Pursaklar ve Nall?lan ?lçesi’nde ilk etapta 40 meslek e?itimi verilecek. ?lçe merkezi d???nda, e?itim imkan? bulamayan, kenar mahallelerle köylerinden yap?lacak ba?vurular sonucu belirlenecek k?z ve kadanlara çocuk geli?imi, g?da, ya?l? ve hasta bak?m? ile turizmcilik bran?lar?nda haftada 3 gün olmak üzere en az 3 y?l süreyle Milli E?itim Bakanl??? müfredat? kapsam?nda meslek ö?retmenleri taraf?ndan e?itim verilecek. 3 Ocak’ta sona erecek ba?vuru ard?ndan e?itime ilkö?retimin 2’nci sömestr dönemiyle birlikte ba?lanacak.

Ta??mal? e?itim

Kenar mahallelerle köylerden her ya? grubundan tesbit edilecek, ilçe merkezlerinde ta??mal? sistemle e?itim görecek. Bakanl?k bünyesinde e?itim gören genç k?zlarla kad?nlara günde 1 ö?ün yemek, alm?? olduklar? derslere yönelik destek kurslar? da verilecek. Annelerin küçük çocuklar?na kre?, okullu ö?rencilerine etüt imkan? sa?lanacak. Her ilçede say?n?n 40’dan fazla olmas? halinde ba?vuranlara e?itim verme imkan? sa?lanacak.
Only registered users can write comments!
Son Güncelleme ( Pazar, 13 Aralık 2009 00:20 )